top of page
Molten Metal in Foundry

Acier สำหรับองค์กร

Acier Stands For

เหล็กเส้นกลมสแตนเลสที่มีมาตรฐานคุณภาพที่แน่วแน่ของ Acier Alloys India Pvt. บจก.
 

แท่งสเตนเลสสตีลสว่างของเราสร้างขึ้นด้วยการตกแต่งขั้นสูงเพื่อคุณภาพที่เหนือกว่า และมีการใช้อย่างหนาแน่นในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เนื่องจากคุณสมบัติทางกลที่สำคัญที่สุด พบการใช้งานที่ได้รับความนิยมในการผลิตเครื่องมือกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรหนัก ปั๊มไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ราง รถโค้ช อาวุธ กระสุน ชิ้นส่วนรถยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย

Mission, Vision & Values
Team
bottom of page